Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΚΡΙΣΤΙ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΤΩΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑ ΜΠΟΥΖΙΑ (ΖΕΝΙΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

 

Ελεγκτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΛΑΣΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επιτροπές Ορισμού

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : 1) ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

                                            2) ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

                                            3) ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ


ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : 1) ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

                                                      2) ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                      3) ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ