ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΚΡΙΣΤΙ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΩΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑ ΜΠΟΥΖΙΑ (ΖΕΝΙΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Ελεγκτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Επιτροπές Ορισμού – ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Επιτροπές Ορισμού – ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
…..
…..
…..
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
…..
…..
….